Privacyverklaring

Het Hervormd Kerkkoor Rijssen (HKR) verzamelpersoonsgegevens van jou wanneer je je als lid bij ons aanmeldt, of ons sponsort. Het HKR is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Het HKR respecteert jouw privacy en wil je daarom middels deze verklaring informeren over de verzamelde gegevens en jouw rechten.

1. Verzamelde gegevens

Het HKR verzamelt gegevens van leden en van sponsors.

Deze persoonsgegevens worden van leden verzameld:

NAW-gegevens
geboortedatum
telefoonnummer
e-mailadres
foto
bankrekeningnummer

Deze persoonsgegevens worden van sponsors verzameld:

NAW-gegevens
telefoonnummer
e-mailadres

2. Doeleinden voor verwerking

Het HKR verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je je als lid registreert. Deze gegeven worden gebruikt om contact met je op te kunnen nemen en om een correcte ledenadministratie te kunnen voeren.

Daarnaast wordt er eens in de paar jaar een smoelenboek gepubliceerd onder de leden. Hierin worden alleen de naam en de foto van leden die daarvoor toestemming hebben gegeven gepubliceerd.

Ook worden er tijdens concerten foto’s en video-opnames gemaakt. Ook hiervoor wordt apart toestemming gevraagd aan de leden. Dit beeldmateriaal wordt o.a. gebruikt ter promotie van de vereniging op de website van de vereniging, socialmedia en kranten.

Van sponsors wordt er contactinformatie bijgehouden zodat er contact opgenomen kan worden.

3. Bewaartermijn van de gegevens

NAW en contact-gegevens van leden worden bewaard zolang ze lid zijn van de vereniging.

Gegevens van sponsors worden bewaard zolang ze sponsor zijn van de vereniging.

Financiële gegevens van leden en sponsors worden bewaard zolang wettelijk verplicht is.

4. Jouw rechten

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming heb je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Het recht de over jouw verzamelde gegevens in te zien
Het recht de over jouw verzamelde gegevens te laten corrigeren
Het recht de over jouw verzamelde gegevens te laten verwijderen
Het recht om jouw aanvullende toestemmingen (o.a. met betrekking tot het gebruik van foto’s voor social media en het smoelenboek) in te trekken of te wijzigen.

5. Beveiliging van gegevens

Het HKR neemt de beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus en zal daarom zorgdragen dat deze gegevens niet bij onbevoegden terecht komt. Daarom zorgt het bestuur voor een goede bescherming van haar systemen en wordt jouw data bewaard binnen de EU.

6. Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je terecht bij het bestuur van de vereniging. Neem hiervoor contact op met de secretaris via het volgende emailadres: info@hervormdkerkkoor.nl