Welkom

Koorfoto juni 2017In 1953 werd het Hervormd Kerkkoor Rijssen opgericht door een aantal leden van de Hervormde Kerk te Rijssen. Het koor mocht de faciliteiten van de Hervormde Gemeente Rijssen gebruiken; vandaar de naam “Hervormd Kerkkoor Rijssen”.

Ieder jaar (23 december) is er het kerstconcert, eens per twee jaar het paasconcert en verder zijn er nog verschillende concerten en optredens, waar we onze medewerking aan verlenen

Het koor heeft tot doel de beoefening van de zang in het algemeen en van het Christelijk lied in het bijzonder en het uitdragen van het evangelie in dit lied vervat.

Met ingang van augustus 2019 staat het koor onder leiding van Evan Bogerd.

De repetitieavond is op donderdagavond in Kerkelijk centrum De Ark. We repeteren van 20.00 uur tot 22.00 uur

Het koor

Het Hervormd Kerkkoor Rijssen werd opgericht in 1953 en begon onder leiding van dirigent Jan Rozendom.

Vanaf de herfst tot en met Pasen werd er wekelijks gerepeteerd in het voormalige gebouw Jeruël aan de Huttenwal te Rijssen. In die tijd maakte men tijdens de repetities gebruik van een harmonium.
In de eerste jaren werden de tradionele kerst- en paasconcerten ook in het gebouw Jeruël gegeven. Later was dat door de groei van het koor en de toename van het aantal concertbezoekers niet meer mogelijk en vonden alle concerten definitief in de Schildkerk plaats.

In de loop van de jaren hebben verschillende organisten het koor begeleid:

  • Henk van Tuyl,
  • Jenny ter Maat-ter Harmsel,
  • Henk Oosterveen,
  • Frits Berkhoff,
  • Willem Meijer,
  • Geert Voortman,
  • Heleen Plaggenmarsch-Berkhoff,
  • Jennet Roelofs
  • Erik Bakker

Na Jan Rozendom heeft Koos Riemens vanaf 1979 het koor gedirigeerd tot 1998.
In juni 1998 volgde Jaap de Ruijter hem op tot juli 2009.
Vanaf augustus 2009 tot juni 2013 was Klaas van der Hoeven dirigent van ons koor.
Klaas is opgevolgd door Kees van den Boogaard tot juli 2016.
Vanaf januari 2017 tot juli 2019 was Jorrit Woudt dirigent van ons koor.
Met ingang van augustus 2019 is Evan Bogerd dirigent van ons koor.

Het repertoire bestaat uit het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Momenteel heeft het koor 70 leden, waarvan 19 mannen. Elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd in Kerkelijk centrum De Ark.

Op 1 juni 2013 vierde het koor haar 60e verjaardag.
Koorfoto2003 Koorfoto 2003

Koorfoto2011Koorfoto 2011Koor2013Koorfoto2013

Dirigent

Evan Bogerd

Vanaf 1 augustus 2019 is Evan Bogerd onze dirigent.

Evan Bogerd(1993) werd voorbereid op zijn orgelstudie door Herman van Vliet te Amersfoort. Momenteel studeert hij zijn master orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

In 2016 maakte Bogerd veel indruk met zijn debuut op cd. Deze cd werd opgenomen op het beroemde Müller orgel van de Grote of St. Bavo Kerk te Haarlem. De vele recensies spraken met lof over dit document.

Bogerd volgde masterclasses aan de Orgelakademie voor improvisatie te Altenberg(Duitsland). Hij volgde hier improvisatielessen van Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin en Martin Baker.

Evan Bogerd is als kerkmusicus verbonden aan de Waterstaatskerk te Hengelo. Daarnaast is Bogerd organist van het befaamde Knol orgel van de Grote of St. Stephanuskerk te Hasselt en het fraaie Holthuis orgel in de Gereformeerde Kerk te Hasselt.

© ‌http://evanbogerd.nl