Welkom

Koorfoto juni 2017In 1953 werd het Hervormd Kerkkoor Rijssen opgericht door een aantal leden van de Hervormde Kerk te Rijssen. Het koor mocht de faciliteiten van de Hervormde Gemeente Rijssen gebruiken; vandaar de naam “Hervormd Kerkkoor Rijssen”.

Ieder jaar (23 december) is er het kerstconcert, eens per twee jaar het paasconcert en verder zijn er nog verschillende concerten en optredens, waar we onze medewerking aan verlenen

Het koor heeft tot doel de beoefening van de zang in het algemeen en van het Christelijk lied in het bijzonder en het uitdragen van het evangelie in dit lied vervat.

Met ingang van januari 2017 staat het koor onder leiding van Jorrit Woudt.

De repetitieavond is op donderdagavond in Kerkelijk centrum De Ark. We repeteren van 20.00 uur tot 22.00 uur

Het koor

Het Hervormd Kerkkoor Rijssen werd opgericht in 1953 en begon onder leiding van dirigent Jan Rozendom.

Vanaf de herfst tot en met Pasen werd er wekelijks gerepeteerd in het voormalige gebouw Jeruël aan de Huttenwal te Rijssen. In die tijd maakte men tijdens de repetities gebruik van een harmonium.
In de eerste jaren werden de tradionele kerst- en paasconcerten ook in het gebouw Jeruël gegeven. Later was dat door de groei van het koor en de toename van het aantal concertbezoekers niet meer mogelijk en vonden alle concerten definitief in de Schildkerk plaats.

In de loop van de jaren hebben verschillende organisten het koor begeleid:

  • Henk van Tuyl,
  • Jenny ter Maat-ter Harmsel,
  • Henk Oosterveen,
  • Frits Berkhoff,
  • Willem Meijer,
  • Geert Voortman,
  • Heleen Plaggenmarsch-Berkhoff,
  • Jennet Roelofs
  • Erik Bakker

Na Jan Rozendom heeft Koos Riemens vanaf 1979 het koor gedirigeerd tot 1998.
In juni 1998 volgde Jaap de Ruijter hem op tot juli 2009.
Vanaf augustus 2009 tot juni 2013 was Klaas van der Hoeven dirigent van ons koor.
Klaas is opgevolgd door Kees van den Boogaard tot juli 2016.
Vanaf januari 2017 is Jorrit Woudt dirigent van ons koor

Het repertoire bestaat uit het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Momenteel heeft het koor 82 leden, waarvan 24 mannen. Elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd in Kerkelijk centrum De Ark.

Op 1 juni 2013 vierde het koor haar 60e verjaardag.
Koorfoto2003 Koorfoto 2003

Koorfoto2011Koorfoto 2011Koor2013Koorfoto2013

Dirigent

Vanaf januari 2017 is Jorrit Woudt onze dirigent.

Jorrit Woudt (1980) kreeg al op negenjarige leeftijd orgelles aan de muziekschool in Ermelo. In 1993 zette hij zijn orgelopleiding voort in Heemse onder leiding van Freddy Veldkamp.
Op dertienjarige leeftijd begeleidde Jorrit zijn eerste kerkdienst en nog steeds is hij ’s zondags op de orgelbank te vinden om tot Gods eer de gemeentezang te begeleiden, voornamelijk in de vier Gereformeerde kerken (vrijgem.) van Enschede.

Opleiding
Jorrit studeerde schoolmuziek, orgel, piano en kerkmuziek aan het conservatorium in Zwolle en behaalde in juni 2004 zijn hoofdvakdiploma orgel als leerling van Harm Jansen. Verder volgde hij improvisatielessen bij Sietze de Vries uit Zuidhorn, pianolessen bij Herman Riphagen uit Heerde en studeerde hij een aantal jaren theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg). Heden ten dage lest Jorrit nog regelmatig bij de Enschedese stadsorganist Gijs van Schoonhoven.

Koorbegeleider / dirigent
Jorrit is een veelgevraagd koorbegeleider op zowel orgel als piano bij concerten en cd-opnames. Zo speelde hij reeds in Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Canada en in de Verenigde Staten van Amerika en was hij als organist en pianist te zien bij het bekende EO-tv-programma ‘Nederland Zingt’. Verder is hij actief als dirigent van een gemengd koor, een mannenkoor en een kinderkoor, als docent van een aantal leerlingen en als arrangeur en componist van (voornamelijk koor-) muziek.

CD’s
In het voorjaar van 2010 kwam de cd Glorie aan het Lam uit, een door Jorrit samengesteld en gearrangeerd Paasoratorium en in het voorjaar van 2011 zijn eerste orgelsolo-cd Espressivo. De meest recente cd is Benediction, instrumentale lof- en aanbiddingsliederen door Krista van den Esker (fluit), Ronald IJmker (orgel) en Jorrit Woudt (piano). Dit album werd genomineerd voor de Zilveren Duif Award 2012. Momenteel is Jorrit bezig met het schrijven van een avondvullend werk over het Bijbelboek Nehemia, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Geref. Zangkoor ‘Laus Deo’ (Enschede) in 2016.

© https://www.jorritwoudt.nl