Welkom

Koorfoto juni 2017In 1953 werd het Hervormd Kerkkoor Rijssen opgericht door een aantal leden van de Hervormde Kerk te Rijssen. Het koor mocht de faciliteiten van de Hervormde Gemeente Rijssen gebruiken; vandaar de naam “Hervormd Kerkkoor Rijssen”.

Ieder jaar (23 december) is er het kerstconcert, eens per twee jaar het paasconcert en verder zijn er nog verschillende concerten en optredens, waar we onze medewerking aan verlenen

Het koor heeft tot doel de beoefening van de zang in het algemeen en van het Christelijk lied in het bijzonder en het uitdragen van het evangelie in dit lied vervat.

Met ingang van augustus 2019 staat het koor onder leiding van Evan Bogerd.

De repetitieavond is op donderdagavond in Kerkelijk centrum De Ark. We repeteren van 20.00 uur tot 22.00 uur