Historie

Meestal beginnen de dingen klein. Zo ook het ontstaan van het Hervormd Kerkkoor. In de jaren na de oorlog was er vanuit de meisjes en jongelingsvereniging(zo heette dat toen nog) een groepje dat elke week bij elkaar kwam om o.l.v. een schoolmeester te zingen.

Na enkele jaren begon het te tanen en het liep zo terug dat Gees Pennings bij Corrie Veldhuis kwam om te overleggen of ze niet vanuit de kerk een gemengd koor konden oprichten.

Want, zo zei ze: jij bent bij Hosanna en zult vast wel weten hoe dat moet.

De dames sloegen de handen ineen, namen de nodige maatregelen en inderdaad was er zoveel animo dat men kon starten met ongeveer 40 zangers en zangeressen. Toen kwam het volgende probleem om de hoek, want de dirigent liet het al snel afweten. Nu waren er dus wel meer leden maar geen dirigent. Men zocht contact met Jan Rozendom en hij had er wel oren naar.

De eerste weken oefende men in gebouw Jeruël, maar er kwamen al snel zoveel leden dat moest worden uitgeweken naar de Learkamer. Jenny ter Harmsel kwam het geheel ondersteunen met orgelbegeleiding en was het elke week opnieuw een gezellige boel. Toch werd er wel zoveel en goed geoefend dat regelmatig bij diverse gelegenheden en op verschillende plaatsende aangeleerde liederen ten gehore konden worden gebracht.

Zo zong men in Eugeria en de Klokkenbelt in Almelo en in Krönnenzommer in Hellendoorn. Maar ook in de Rijssense zorgcentra Eltheto en Wellehof waren ze graag geziene gasten. Ieder jaar voor het kerstfeest werd er een uitvoering gegeven in gebouw Jeruël.

De liederen, door het koor ingestudeerd, werden gezongen, maar er was ook plaats voor samenzang en een meditatie door een plaatselijke predikant, die dan ook de algehele leiding had. Deze avonden werden zo goed bezocht dat al snel moest worden uitgezien naar een andere locatie. Vanaf die tijd is de Schildkerk de aangewezen plaats voor wat nu het kerstconcert heet. Na een aantal jaren begon het koor ook met Pasen een uitvoering te verzorgen en zo had het koor zich een plaats verworven binnen de hervormde gemeente.

Door de jaren heen is er best wat veranderd. Zo waren er verschillende begeleiders en was er ook een wisseling van dirigenten. Na Jan Rozendom kwamen Koos Riemens, Jaap de Ruijter, Klaas van der Hoeven, Kees van den Boogaard en Jorrit Woudt. Vanaf augustus 2019 is Evan Bogerd dirigent van ons koor.

Er kwam een bestuur en ook de koorkleding werd niet vergeten (en wisselde nogal eens in de afgelopen jaren). En niet te vergeten het aantal koorleden dat in de loop der jaren sterk is toegenomen.

Maar veel dingen zijn toch hetzelfde gebleven waaronder de gezelligheid en saamhorigheid, evenals het enthousiasme waarmee elke week opnieuw de liederen worden ingestudeerd. Zelfs het gekwebbel tijdens de repetities, al in de eerste week begonnen, is nog steeds springlevend.

Zo ziet u dat wat klein begint kan uitgroeien tot een sterk en hecht geheel waar mensen door de jaren heen met veel plezier, week na week, hun beste kunnen geven en zo voor veel mensen tot zegen mogen zijn en ook zijn geweest.